Zonnekaart Hardenberg

De Zonnekaart Hardenberg is een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal kunnen opleveren.

De zonnekaart biedt uw gemeente een krachtig hulpmiddel om het potentieel voor zonne-energie in kaart te brengen en tegelijkertijd de lokale opwekking te stimuleren. Voor huiseigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen bevat de website alle benodigde informatie en toegang tot eventuele lokale initiatieven, energieloketten of installateurs. Voor de gemeente vormt de zonnekaart waardevolle informatie over de mogelijke rol van zonne-energie binnen de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Naast de zonnekaart ontwikkelt tevens MapGear vergelijkbare tools voor het in beeld brengen van de potentie voor windenergie en groene daken.

Image